Hello Guest, if you reading this it means you have not yet registered. Please take a second to Click here to register and in a few simple steps, you will be able to enjoy all the many features of our fine community. Please note that nicknames are prohibited lewd or meaningless (no numbers or letters at random) and introduce yourself in the section for you to meet our community.
Ogłoszenia - Ogłoszenia

Ogłoszenia

Forum: Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia (5)
 1. Avatar POL_ED
  POL_ED jest nieaktywny Zbanowany admin
  Mężczyzna
  Dystrybucja: MDV2011-32,Debian Lenny, 64studio
  Dołączył
  Jun 2005
  Skąd
  Tigerland
  Postów
  12,439
  Wątków
  236
  Siła Reputacji
  1277
  Reputacja
  18333

  REGULAMIN FORUM

  Wstęp.
  Forum Mandrivalinux jest prywatnym forum dyskusyjnym, niezależnym od żadnego producenta czy dystrybutora i z żadnym niezwiązanym.
  Jest to miejsce, gdzie możemy wymieniać się informacjami i pomagać sobie wzajemnie w sprawach związanych z systemem Linux oraz dyskutować na tematy z nim związane i nie tylko. Jest to również miejsce spotkań społeczności, która wytworzyła się na przestrzeni lat, połączonej więzami nie tylko wspólnych zainteresowań ale i przyjaźni. Reguły, które tu obowiązują, określone zostały przez Administrację Forum na podstawie ogólnie znanych zasad Netykiety, relacji międzyludzkich, wieloletnich tradycji Forum oraz obowiązujących przepisów prawa. Regulamin Forum w postaci obecnej obowiązuje wszystkich użytkowników.

  Pamiętaj- podczas swej rejestracji zobowiązałeś się do zapoznania z Regulaminem Forum
  i zaakceptowałeś jego treść- będziesz z tego rozliczany!


  #1. Zasady ogólne:
  1. Pomoc udzielana na Forum świadczona jest nieodpłatnie i dobrowolnie w ramach wolnego czasu i chęci użytkowników Forum- żaden użytkownik nie ma prawa żądać pomocy w sposób roszczeniowy i nachalny.
  2. Nikt z użytkowników nie ma obowiązku udzielać pomocy, zależy to jedynie od jego dobrej woli. Pomoc świadczona na Forum odbywa się poprzez zamieszczanie odpowiedzi na zapytania w sprawie pomocy w odpowiednich działach tematycznych- prośby o pomoc drogą Prywatnych Wiadomości czy inną, nie związaną bezpośrednio z Forum, nie są objęte niniejszym Regulaminem.
  3. Prośby o pomoc pisane w Chatbox nie zobowiązują nikogo do niczego i na dłuższą metę nikomu i niczemu nie służą, ich wynik może być stosowany wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  4. Wszelkie sprawy niezwiązane z charakterem Forum, prywatne rozmowy, nieporozumienia, prosimy wyjaśniać sobie za pomocą systemu Prywatnych Wiadomości lub poprzez e-mail czy dowolny komunikator. Wiadomości, będące środkiem do publicznego wyrażania swych zbędnych wzajemnych animozji, zostaną usunięte a ich użytkownicy otrzymają ostrzeżenia lub blokadę kont.
  5. Użytkownik, który poczuł się obrażony przez innego użytkownika, ma prawo powiadomić o tym osobę funkcyjną Forum.

  #2. Zasady rejestracji na Forum:
  1. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
  W przypadku, gdyby użytkownik stworzył dwa konta, jest zobowiązany poinformować Administratora o tym fakcie poprzez PW ze wskazaniem, które z kont ma zostać usunięte. Jeśli wcześniej osoba funkcyjna Forum, przed otrzymaniem zgłoszenia tego faktu zauważy, iż użytkownik posiada dwa lub więcej kont, wszystkie one zostaną natychmiast zablokowane.
  2. Nazwa użytkownika, jego podpis, dane w profilu i avatar nie mogą swą treścią lub formą obrażać kogokolwiek lub zawierać treści o charakterze reklamowym.
  3. Profil użytkownika zawiera wiele pól, które odpowiednio wypełnione są cennym źródłem informacji o systemie i konfiguracji sprzętowej komputera użytkownika- zamieszczając prośbę o pomoc użytkownik powinien zadbać o podanie maksymalnej ilości danych, pozwalających rozwiązać problem- to jest właśnie rola profilu użytkownika.
  4. Każdy użytkownik odpowiada za swoje konto- za udostępnianie konta osobom trzecim i konsekwencje z tym związane odpowiada wyłącznie właściciel konta. Adres e-mali, podany podczas rejestracji, musi być aktywny- nieważny adres e-mail spowoduje przeniesienie użytkownika do grupy o ograniczonych uprawnieniach, do czasu podania w profilu użytkownika poprawnego adresu e-mail i powiadomienie o tym Administratora Forum.
  5. Podczas rejestrowania się na Forum i podczas każdej sesji użytkownika skrypt Forum rejestruje dane, pozwalające zidentyfikować użytkownika (e-mail, adres IP). Jest to niezbędne do celów ochrony konta użytkownika oraz ochrony antyspamowej. Numer IP oraz adres e-mail może tylko zobaczyć Administrator Forum.
  Administracja Forum zobowiązuje się do nieudzielania informacji na temat danych użytkownika (w tym adresu e-mail) osobom trzecim, chyba że wymóg taki wynika z prawomocnego orzeczenia właściwych organów czy instytucji.
  6. Administracja Forum zastrzega sobie prawo zablokowania lub likwidacji konta użytkownika bez podania przyczyny.

  #3. Zasady zamieszczania postów i załączników:
  1. Na Forum obowiązują zasady poprawnej pisowni polskiej. Posty pisane bez stosowania interpunkcji, ortografii, polskich znaków diakrytycznych traktowane będą jako sprzeczne z Regulaminem i poddane odpowiednim restrykcjom- od edytowania postów, przez przeniesienie do Czyśca, po usunięcie do Kosza i ukaranie użytkownika ograniczoną czasowo lub stałą blokadą możliwości pisania na Forum. Użytkownicy, mający problemy z poprawną pisownią, mają możliwość skorzystania z dodatków do swych przeglądarek, pomagających kontrolować pisownię. Zaświadczenia z poradni psychologicznej, dotyczące dysortografii i pokrewnych, nie są w żaden sposób honorowane.
  Wyjątek: dopuszcza się treść postów bez stosowania polskich znaków diakrytycznych jedynie w przypadkach uzasadnionych (np. posty zamieszczane przez użytkowników spoza granic Polski) i z podaniem do wiadomości osobom funkcyjnym Forum takiej przyczyny- w przypadku przeciwnym wiadomości takie podlegają traktowaniu jak wyżej.
  2. Nowi użytkownicy, zanim otrzymają pełny dostęp do wszystkich opcji Forum, poddawani są sprawdzeniu, ich pierwsze posty, zanim trafią na Forum, podlegają zatwierdzeniu przez osobę funkcyjną. Zabronione jest pisanie kolejnych postów o tej samej zawartości bez oczekiwania na zatwierdzenie poprzednich.
  3. Użytkownik, zamieszczający wiadomość lub wysyłający plik na Forum, ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za jego zawartość. Zamieszczanie materiałów reklamowych, spamu, plików i informacji pozyskanych nielegalnie lub w inny sposób naruszających obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. Stwierdzenie przez osobę funkcyjną Forum takich treści w wiadomości poskutkuje jej skasowaniem a konto autora może zostać zablokowane.
  4. Użytkownik, zanim zamieści wiadomość opisującą problem, zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością Forum pod kątem sprawdzenia, czy interesujący go problem nie został już rozwiązany bądź czy nie istnieje wątek, w którym toczy się dyskusja na taki temat. Wątki i posty powielające istniejące tematy będą kasowane lub przenoszone do odpowiednich działów/wątków.
  Dobrym nawykiem jest skorzystanie z wyszukiwarki Google- znakomita większość problemów ma swoje rozwiązania od dawna i są one ogólnie dostępne.
  5. Zakładając wątek lub zamieszczając wiadomość użytkownik powinien zaznajomić się z zasadami redagowania wiadomości i zastosować się do nich.
  Posty, które nie zawierają odpowiednich informacji, napisane niezrozumiale, będą usuwane, podobnie jak wiadomości nie związane z tematem, bezsensowne czy służące do sztucznego nabijania licznika postów.
  Jeżeli wątek lub post użytkownika zostanie przez osobę funkcyjną Forum przeniesiony do działu Czyściec, użytkownik obowiązany jest do jego poprawienia zgodnie z zasadami Regulaminu, korzystając z przycisku „Edytuj”, w ciągu 48 godzin i powiadomieniu o tym osoby funkcyjnej. Po tym czasie post zostaje automatycznie skasowany. Pisanie kolejnych postów przed poprawieniem tych znajdujących się w Czyśćcu spowoduje ich usunięcie, a autor otrzyma ostrzeżenie wraz z czasową blokadą możliwości zamieszczania postów.
  6. Po zamieszczeniu wiadomości użytkownik powinien cierpliwie poczekać, aż ktoś, w miarę czasu i wiedzy napisze odpowiedź na nurtujący autora temat. Pisanie kolejnych postów jeden pod drugim, dopisywanie ponagleń, skarg na opóźnienia itp., poskutkuje usunięciem wiadomości i ostrzeżeniem dla użytkownika.
  7. Zamieszczane na Forum wiadomości oraz załączniki nie mogą zawierać treści obraźliwych,
  wyrażeń powszechnie uznawanych za wulgarne, nawiązujących do tematyki politycznej, wyznaniowej, społecznej, rodzinnej, etnicznej czy też orientacji seksualnej, jako prowadzących do sporów lub godzących w czyjeś uczucia osobiste. Zabronione jest również zamieszczanie materiałów o tematyce erotycznej oraz zachęcających do przemocy lub używania środków odurzających.
  8. Wątki i wiadomości, zamieszczane na Forum, powinny w sposób wyraźny, dokładny i zrozumiały opisywać problem, w celu rozwiązania którego zostały zamieszczone.
  Zasada podstawowa- jeden problem, jeden wątek- nie poruszamy w ramach jednego wątku wielu tematów, to pozwala na zachowanie porządku.
  Nadużywanie w wiadomościach „ozdobników”, emotikonów, stosowanie „młodzieżowego” bądź pseudofachowego slangu, pisanie treści wielkimi literami (CapsLock), stosowanie udziwnionego formatowania (wielokrotny Enter) spowoduje usunięcie wiadomości.
  9. Podczas tworzenia wiadomości należy zadbać o jej właściwy tytuł i zamieszczenie jej w odpowiednim dziale. Jeżeli w treści wiadomości ma znaleźć się cytat, link lub zawartość wyniku polecenia konsoli, użytkownik zobowiązany jest do zastosowania odpowiedniego znacznika Vbcode. Wiadomości niespełniające tych wymagań podlegają moderacji prowadzącej do poprawy treści lub przeniesienia czy usunięcia.
  10. Zamieszczana w wiadomościach grafika nie może przekraczać łącznie 100kB. Wiadomości łamiące tę zasadę zostaną usunięte a autor posta otrzyma ostrzeżenie.
  11. Jeżeli użytkownik otrzymał pomoc w rozwiązaniu problemu, powinien podziękować za to osobie, która mu pomogła. Służy do tego System Reputacji.
  12. Oprócz Systemu Reputacji na Forum działa również System Oceny Wiadomości- pozwala on na udzielenie autorowi postu podziękowania za przydatną wiadomość bądź wyrażenia dezaprobaty co do treści wiadomości. System ten nie ma wpływu na Reputację użytkowników- dotyczy wyłącznie ich konkretnych wiadomości.

  #4. Użytkownicy i osoby funkcyjne Forum:
  1. Użytkownicy zarejestrowani na Forum posiadają odpowiednie rangi, związane ze stażem na Forum, z pełnioną funkcją czy będące odwzorowaniem uznania ich zasług dla społeczności Forum. Rangi te wyróżnione są między innymi odpowiednim formatowaniem ich nazw użytkownika (czcionka i jej kolor). Zamieszczając w wiadomościach odniesienie do użytkowników należy odpowiednio wpisywać ich nazwy. Jest to wyraz szacunku dla innych użytkowników, kultury osobistej autora wiadomości i stanowi element wieloletniej tradycji Forum.
  2. Osoby pełniące funkcje porządkowe i organizacyjne na Forum to:
  Moderator- użytkownik zobowiązany do utrzymania porządku na forum, uprawiony do edycji i moderacji w zakresie przenoszenia i usuwania postów niezgodnych z zasadami Regulaminu, mający również prawo do wydawania poleceń użytkownikom w zakresie związanym z Regulaminem Forum.
  Supermoderator- moderator o poszerzonym zakresie uprawnień, będący jednocześnie zwierzchnikiem grupy moderatorów.
  Administrator- osoba o najwyższych uprawnieniach w ramach Forum, pełniąca nadzór nad całością, mająca za zadanie zapewnienie funkcjonowania portalu. Decyzje podejmowane przez Administratora mają charakter ostateczny i nie podlegają dyskusjom.
  3. Osoby funkcyjne Forum mają prawo do ingerencji w treść postów i załączników w zakresie nanoszenia poprawek, porządkowania treści, usuwania części lub całości wiadomości.
  Zamieszczane w postach łamiących zasady Regulaminu Forum komentarze, polecenia i ostrzeżenia formatowane są z użyciem koloru tekstu odpowiadającemu kolorowi nazwy użytkownika moderatora, który je zamieszcza- tym samym kolory te są zarezerwowane i nie powinny być wykorzystywane podczas formatowania tekstu wiadomości.
  4. Użytkownik, chcący wnieść zażalenie na sposób traktowania przez Moderatora, ma prawo szukać wyjaśnienia takiego stanu rzeczy przez zwrócenie się drogą Prywatnej Wiadomości do tegoż Moderatora. Jeżeli w sposób powyższy nieporozumienie nie zostanie pomyślnie załatwione, ma on prawo powiadomić o tym Supermoderatora lub Administratora Forum.
  Z uwagi na fakt, że Moderatorzy Forum pełnią swe obowiązki w sposób bezinteresowny, poświęcając swój cenny czas dla utrzymania odpowiedniego poziomu Forum i będąc ze swych działań dodatkowo rozliczanymi przez Administrację Forum, objęci są w zamian za to szczególną ochroną- jakiekolwiek nieuzasadnione ataki pod ich adresem poskutkują dotkliwymi konsekwencjami dla autorów takich wypowiedzi. Moderator, który na skutek swych działań w ramach wykonywania funkcji otrzyma drogą Prywatnej Wiadomości obelgi, pogróżki itp., ma prawo powiadomić o tym Administratora, który zareaguje w sposób adekwatny do zaistniałej sytuacji.

  #5. Pliki cookies:
  Forum mandrivalinux.eu wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić sprawne działanie serwisu. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
  Co to jest plik cookies?
  Korzystając z forum wyrażasz zgodę na ich używanie. Jeżeli nie akceptujesz wykorzystania plików cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki lub zaprzestań używania serwisu.

  Pomoc w zakresie korzystania z Forum:
  1. Jak mądrze zadawać pytania?
  2. Jak stosować VBcode?
  3. System Reputacji

  Administracja Forum zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z powiadomieniem o takim zajściu ogółu społeczności Forum.
  ---------------------------------------------------------------------------
  Copyright AdminTeam@Mandrivalinux- All rights reserved.