Hello Guest, if you reading this it means you have not yet registered. Please take a second to Click here to register and in a few simple steps, you will be able to enjoy all the many features of our fine community. Please note that nicknames are prohibited lewd or meaningless (no numbers or letters at random) and introduce yourself in the section for you to meet our community.
[HOW-TO][UBUNTU 7.04] Postfix+Courier+Saslautdh+MySQL+Quota+Virtualni użytkownicy
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8

Temat: [HOW-TO][UBUNTU 7.04] Postfix+Courier+Saslautdh+MySQL+Quota+Virtualni użytkownicy

 1. #1
  Dołączył
  Nov 2004
  Skąd
  ~Katowice
  Wiek
  38
  Postów
  55
  Wątków
  12
  Siła Reputacji
  36
  Reputacja
  74

  [HOW-TO][UBUNTU 7.04] Postfix+Courier+Saslautdh+MySQL+Quota+Virtualni użytkownicy

  Byłem zmuszony (Sir_Yaro mi zgrzędził że nie mam swojej poczty) postawić swój serwer poczty na Ubuntu Serwer 7.04, także są to "moje" działające wypociny Pisze "moje" bo jest to poskładane z kilku how-to, zebrane do kupy i doprowadzone do stanu używalności

  Instalacja podstawowych pakietów
  1. Instalujemy potrzebne pakiety: Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL, phpMyAdmin
   Kod:
   sudo apt-get install postfix postfix-mysql postfix-doc mysql-client mysql-server courier-authdaemon courier-authlib-mysql courier-pop courier-pop-ssl courier-imap courier-imap-ssl libsasl2 libsasl2-modules libsasl2-modules-sql sasl2-bin libpam-mysql openssl phpmyadmin
  2. Podczas instalacji system zada nam parę zapytań
   Kod:
   Create directories for web-based administration ? <-- No
   General type of configuration? <-- Internet Site
   Mail name? <-- cos.tam.pl
   SSL certificate required <-- Ok

  QUOTA
  1. Nakładanie łaty quota. Sama łata znajduje się się na stronie http://vda.sourceforge.net/VDA/. Sprawdzamy jaką mamy wersje postfix-a
   Kod:
   postconf -d | grep mail_version
   Znając wersję ściągamy odpowiedniego patcha oraz źródła postfix-a
   Kod:
   cd /usr/src
   wget http://vda.sourceforge.net/VDA/postfix-2.3.8-vda.patch.gz
   sudo apt-get source postfix
   sudo gunzip postfix-2.3.8-vda.patch.gz
  2. Instalujemy pakiety potrzebne do kompilowania
   Kod:
   sudo apt-get install build-essential dpkg-dev fakeroot debhelper libdb4.2-dev libgdbm-dev libldap2-dev libpcre3-dev libmysqlclient10-dev libssl-dev libsasl2-dev postgresql-dev po-debconf dpatch libcdb-dev libpq-dev
  3. Nakładamy łatę, a następnie budujemy nowe paczki postfix-a.
   Kod:
   cd postfix-2.3.8
   sudo patch -p1 < ../postfix-2.3.8-vda.patch
   sudo dpkg-buildpackage
  4. Po skończonej kompilacji instalujemy nowo zbudowane pakiety
   Kod:
   cd ..
   sudo dpkg -i postfix_2.3.8-2_i386.deb postfix-mysql_2.3.8-2_i386.deb

  Przygotowanie MYSQL
  1. Standardowo MySQL jest instalowany bez hasła na root-a, dlatego musimy je jak najszybciej zmienić
   Kod:
   mysqladmin -u root password TWOJE_NOWE_HASLO
  2. Teraz tworzymy bazę danych, nazwijmy ją mail
   Kod:
   mysqladmin -u root -p create mail
  3. Następnie tworzymy tabele za pomocą gotowego skryptu sql.
   Kod:
   wget http://mrrobby.w.interia.pl/forum/how-to/postfix/baza.mail
   mysql -u root -p < mail.baza
   W skrypcie mamy podane domyślne hasło: mail_admin_password. Gdy je zmienimy to musimy to uwzględnić w następnych krokach.
   • Tabela DOMAIN składuje wirtualne domeny z których Postfix powinien odbierać pocztę np cos.tam.pl.
   • Tablea FORWARDINGS jest tak naprawdę tabelą aliasów np przekazywanie wiadomości przychodzących do info@cos.tam.pl na service@cos.tam.pl
   • Tabela USERS odpowiada za wirtualnych użytkowników: adres użytkownika w przypadku wirtualnych użytkowników jest identyczny jak login. Hasło jest w postaci zaszyfrowanej ( encrypted ), musimy o tym pamiętać dodając użytkowników. Pole quota odpowiada za wielkość skrzynki. Wielkość podawana jest w bajtach, domyślnie 10MB.
   • Tabela TRANSPORT jest opcjonalna. Zezwala na przekazywanie wiadomości do innego serwera np. domain: cos.tam.pl przekazuj do transport: smtp:[1.2.3.4], gdzie 1.2.3.4 to IP serwera.
   Dane w tabelach możemy dodawać za pomocą konsoli mysql lub np phpmyadmin. Osobiście preferuję tą 2 metodę. Za pomocą tegoż programu dodałem domenę cos.tam.pl oraz użytkownika test@cos.tam.pl z hasłem test. Jeśli wartość w polu quota ustawimy na 0 to skrzynka nie jest ograniczona za pomocą quota.

  Konfiguracja Postfix
  1. Edytujemy plik /etc/mysql/my.cnf i sprawdzamy czy mamy coś takiego
   Kod:
   bind-address = 127.0.0.1
   Jeśli brak takiego wpisu to go dodajemy a następnie restartujemy serwer mysql
   Kod:
   sudo /etc/init.d/mysql restart
  2. Sprawdzamy czy mysql nasłuchuje na 127.0.0.1
   Kod:
   netstat -tan |grep 127.0.0.1
   Po tym poleceniu powinniśmy dostać coś takiego.
   Kod:
   tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*        LISTEN
   Jeśli mysql nasłuchuje to przechodzimy dalej.
  3. W tym momencie musimy utworzyć pliki do obsługi bazy. Jest ich 6. Jeśli zmieniłeś hasło do bazy to bądź w tym momencie konsekwentny Wszystkie pliki możecie ściągnąć z:
   Kod:
   wget http://mrrobby.w.interia.pl/forum/how-to/postfix/mysql-virtual_domains.cf
   wget http://mrrobby.w.interia.pl/forum/how-to/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf
   wget http://mrrobby.w.interia.pl/forum/how-to/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
   wget http://mrrobby.w.interia.pl/forum/how-to/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
   wget http://mrrobby.w.interia.pl/forum/how-to/postfix/mysql-virtual_transports.cf
   wget http://mrrobby.w.interia.pl/forum/how-to/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
   Chyba że wolicie tworzyć każdy z osobna.
   /etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
   Kod:
   user = mail_admin
   password = mail_admin_password
   dbname = mail
   query = SELECT domain AS virtual FROM domains WHERE domain='%s'
   hosts = 127.0.0.1
   /etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf
   Kod:
   user = mail_admin
   password = mail_admin_password
   dbname = mail
   query = SELECT destination FROM forwardings WHERE source='%s'
   hosts = 127.0.0.1
   /etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
   Kod:
   user = mail_admin
   password = mail_admin_password
   dbname = mail
   query = SELECT CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/',
   SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/') FROM users WHERE email='%s'
   hosts = 127.0.0.1
   /etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
   Kod:
   user = mail_admin
   password = mail_admin_password
   dbname = mail
   query = SELECT email FROM users WHERE email='%s'
   hosts = 127.0.0.1
   /etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf
   Kod:
   user = mail_admin
   password = 1
   dbname = mail
   query = SELECT transport FROM transport WHERE domain='%s'
   hosts = 127.0.0.1
   /etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
   Kod:
   user = mail_admin
   password = mail_admin_password
   dbname = mail
   query = SELECT quota FROM users WHERE email='%s'
   hosts = 127.0.0.1
  4. Gdy stworzymy pliki, to nadajemy im odpowiednie uprawnienia
   Kod:
   sudo chmod o= /etc/postfix/mysql-virtual_*.cf
   sudo chgrp postfix /etc/postfix/mysql-virtual_*.cf
  5. Następnie zakładamy użytkownika oraz katalog dla wiadomości
   Kod:
   sudo groupadd -g 5000 vmail
   sudo useradd -g vmail -u 5000 vmail -d /home/vmail -m
  6. Musimy skonfigurować Postfixa
   Kod:
   sudo postconf -e 'myhostname = cos.tam.pl'
   sudo postconf -e 'mydestination = localhost, localhost.localdomain'
   sudo postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
   sudo postconf -e 'virtual_alias_domains ='
   sudo postconf -e ' virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf'
   sudo postconf -e 'virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf'
   sudo postconf -e 'virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf'
   sudo postconf -e 'virtual_mailbox_base = /home/vmail'
   sudo postconf -e 'virtual_uid_maps = static:5000'
   sudo postconf -e 'virtual_gid_maps = static:5000'
   sudo postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'
   sudo postconf -e 'broken_sasl_auth_clients = yes'
   sudo postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination'
   sudo postconf -e 'smtpd_use_tls = yes'
   sudo postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert'
   sudo postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtpd.key'
   sudo postconf -e 'transport_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf'
   sudo postconf -e 'virtual_create_maildirsize = yes'
   sudo postconf -e 'virtual_mailbox_extended = yes'
   sudo postconf -e 'virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf'
   sudo postconf -e 'virtual_mailbox_limit_override = yes'
   sudo postconf -e 'virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over quota."'
   sudo postconf -e 'virtual_overquota_bounce = yes'
   sudo postconf -e 'proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $virtual_mailbox_limit_maps'
   Domyślnie Postfix ma ustawioną pojemność skrzynki na 50MB z kolei wielkość wiadomości na 10MB. Zawsze możemy to bez problemu zmienić. Dane pokazywane są w bajtach. Gdy damy wartość 0 to wartość jest nieograniczona.
   mailbox_size_limit - wielkość skrzynki
   message_size_limit - wielkość przesyłki
   Po więcej opcji zapraszam do
   Kod:
   sudo postconf
  7. Po tym wszystkim musimy jeszcze stworzyć certyfikat SSL który jest potrzebny przy obsłudzeTLS:
   Kod:
   cd /etc/postfix
   sudo openssl req -new -outform PEM -out smtpd.cert -newkey rsa:2048 -nodes -keyout smtpd.key -keyform PEM -days 365 -x509

  Konfiguracja Saslauthd
  1. Wpierw tworzymy katalogi
   Kod:
   sudo mkdir -p /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
  2. Następnie edytujemy /etc/default/saslauthd i dopisujemy
   Kod:
   START=yes
   PIDFILE="/var/spool/postfix/var/run/${NAME}/saslauthd.pid"
   #ubuntu 6.06
   #PARAMS="-m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r"
   #ubuntu 7.04
   OPTIONS="-m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r"
  3. Następnie tworzymy plik /etc/pam.d/smtp. Plik powinien zawierać tylko 2 linijki. Można go ściągnąć z
   Kod:
   wget http://mrrobby.w.interia.pl/forum/how-to/postfix/smtp
   lub stworzyć samemu. Pamiętajmy o haśle!
   Kod:
   auth  required  pam_mysql.so user=mail_admin passwd=mail_admin_password host=127.0.0.1 db=mail table=users usercolumn=email passwdcolumn=password crypt=1
   account sufficient pam_mysql.so user=mail_admin passwd=mail_admin_password host=127.0.0.1 db=mail table=users usercolumn=email passwdcolumn=password crypt=1
  4. Tworzymy /etc/postfix/sasl/smtpd.conf lub ściągamy z:
   Kod:
   wget http://mrrobby.w.interia.pl/forum/how-to/postfix/smtpd.conf
   Plik powinien mieć taką zawartość
   Kod:
   pwcheck_method: saslauthd
   mech_list: plain login
   allow_plaintext: true
   auxprop_plugin: mysql
   sql_hostnames: 127.0.0.1
   sql_user: mail_admin
   sql_passwd: mail_admin_password
   sql_database: mail
   sql_select: select password from users where email = '%u'
  5. Restartujemy Postfix oraz Saslauthd:
   Kod:
   sudo /etc/init.d/postfix restart
   sudo /etc/init.d/saslauthd restart

  Konfiguracja Courier
  1. Musimy wskazać Courier-owi by autoryzował nas przez MySQL. Otwieramy plik /etc/courier/authdaemonrc i zmieniamy jeden wpis
   Kod:
   authmodulelist="authmysql"
  2. Robimy kopie pliku [b]/etc/courier/authmysqlrc[b]
   Kod:
   sudo mv /etc/courier/authmysqlrc /etc/courier/authmysqlrc.backup
  3. Tworzymy nowy plik /etc/courier/authmysqlrc
   Kod:
   MYSQL_SERVER localhost
   MYSQL_USERNAME mail_admin
   MYSQL_PASSWORD mail_admin_password
   MYSQL_PORT 0
   MYSQL_DATABASE mail
   MYSQL_USER_TABLE users
   MYSQL_CRYPT_PWFIELD password
   MYSQL_UID_FIELD 5000
   MYSQL_GID_FIELD 5000
   MYSQL_LOGIN_FIELD email
   MYSQL_HOME_FIELD "/home/vmail"
   MYSQL_MAILDIR_FIELD CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',-1),'/',SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/')
   MYSQL_QUOTA_FIELD quota
  4. Jeszcze tylko restart usług
   Kod:
   sudo /etc/init.d/courier-authdaemon restart
   sudo /etc/init.d/courier-imap restart
   sudo /etc/init.d/courier-imap-ssl restart
   sudo /etc/init.d/courier-pop restart
   sudo /etc/init.d/courier-pop-ssl restart
   i możemy przejść do testowania.
  5. Wpisujemy polecenie
   Kod:
   telnet localhost pop3
   Jeśli wszystko działa prawidłowo, to powinniśmy dostać podobny komunikat
   Kod:
   telnet localhost pop3
   Trying 127.0.0.1...
   Connected to localhost.
   Escape character is '^]'.
   +OK Hello there.
   By z tego wyjść wpisz quit
  6. Następnie modyfikujemy /etc/aliases, gdzie możemy ustawić adres postmastera. Możemy również ustawić by @ do root-a były wysyłane na skrzynkę postmastera. Gdy jesteś administratorem serwera to napewno ci sie przyda.
   Kod:
   root:  postmaster
   postmaster: postmaster@cos.tam.pl
   Gdy zrobisz zmiany w pliku z aliasami, to musisz jeszcze uruchomić
   Kod:
   sudo newaliases
   celem przeładowania aliasów.
  7. Przeładowujemy Postfix
   Kod:
   /etc/init.d/postfix restart

  Test Postfix
  1. By zobaczyć czy Postfix jest gotowy do pracy z SMTP-AUTH a TLS uruchom
   Kod:
   telnet localhost 25
  2. Gdy nawiążesz połączenie wydaj następujące polecenie
   Kod:
   ehlo localhost
   Odpowiedzią powinno być coś podobnego
   Kod:
   Trying 127.0.0.1...
   Connected to localhost.
   Escape character is '^]'.
   220 cos.tam.pl ESMTP Postfix (Ubuntu)
   ehlo localhost
   250-cos.tam.pl
   250-PIPELINING
   250-SIZE 51200000
   250-VRFY
   250-ETRN
   250-STARTTLS
   250-AUTH LOGIN PLAIN
   250-AUTH=LOGIN PLAIN
   250-ENHANCEDSTATUSCODES
   250-8BITMIME
   250 DSN
   Jeśli widzisz coś podobnego to serwer działa prawidłowo. Polecenie quit pozwoli przerwać sesje telnet
  Od tej pory powinieneś mieć pracujący przez TLS serwer smtp, pop3 jak i imap z którego to korzystam na co dzień.

  Zakładanie użytkowników
  1. Do zakładania polecam phpmyadmin.
  2. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, to w tabeli DOMAINS dodajemy naszą domene. W naszym przypadku: cos.tam.pl
  3. W tabeli USERS dodajemyużytkownika:
   email: test@cos.tam.pl
   password: tes
   Musisz pamiętać by przy dodawaniu hasła w polu funkcja zaznaczyć ENCRYPT!
  4. W katalogu /home/vmail zakładamy katalog z nazwą domeny
   Kod:
   sudo mkdir /home/vmail/cos.tam.pl
  5. Następnie zakładamy katalog użytkownikowi i ustawiamy prawa dla konta vmail
   Kod:
   cd /home/vmail/cos.tam.pl
   sudo maildirmake test
   sudo chown -R vmail:vmail /home/vmail/cos.tam.pl

  Zakończenie
  Nie pozostaje ci nic innego jak skonfigurować jakiegoś klienta pocztowego i testować czy wszystko działa. Podczas testów proponuje mieć otwarte w tle logi z serwera by widzieć wszystko co się dzieje na bieżąco.
  Kod:
  tail -f /var/log/mail.log
  Mail.log prawdę ci powie Na sam koniec dziękuje Sir_Yaro za "mobilizację" przy stawieniu swojego własnego serwera P

  PS. POL_ED thx za poprawę literówek
  Ostatnio edytowane przez suncez ; 28.10.2010 o 21:27
  Pozdrawiam MrRobby

 2. Panna Google
  Panna Google jest aktywna
  Avatar Panny Google

  Dołączył
  01-05-2004
  Skąd
  Internet
  Postów
  999
  Pochwał
  159

  Nie lubisz reklam? Zarejestrowani ich nie widzą! Rejestracja 3. #2
  Dołączył
  Jul 2011
  Postów
  4
  Wątków
  0
  Siła Reputacji
  0
  Reputacja
  1

  Odp: [HOW-TO][UBUNTU 7.04] Postfix+Courier+Saslautdh+MySQL+Quota+Virtualni użytkownic

  Świetny artykuł, jednak mam mały problem, po stronie webmaila (localhosta) wszystko pięknie śmiga, problem pojawia się podczas próby wysłania wiadomości korzystając z jakiegokolwiek klienta pocztowego, mógłbym liczyć na pomoc w rozwiązaniu tego problemu? Ponieważ już kilka dobrych dni z tym walczę i nie widać żadnych efektów.. : (
  Ostatnio edytowane przez vorlog ; 25.07.2011 o 23:43

 4. #3
  Avatar POL_ED
  POL_ED jest nieaktywny Zbanowany admin
  Mężczyzna
  Dystrybucja: MDV2011-32,Debian Lenny, 64studio
  Dołączył
  Jun 2005
  Skąd
  Tigerland
  Postów
  12,439
  Wątków
  236
  Siła Reputacji
  1277
  Reputacja
  18333

  Odp: [HOW-TO][UBUNTU 7.04] Postfix+Courier+Saslautdh+MySQL+Quota+Virtualni użytkownic

  Logi nic nie podpowiadają?
  Proszę o używanie przycisków reputacji
  Jak stosować vbcode


  Jabber : [jabber]pol_ed[/jabber]

 5. #4
  Dołączył
  Jul 2011
  Postów
  4
  Wątków
  0
  Siła Reputacji
  0
  Reputacja
  1
  Nic. Łączy się i zrywa połączenie. Wygląda to tak:

  Kod:
  Jul 26 00:45:53 enamtila imapd: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 00:45:53 enamtila imapd: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 00:45:53 enamtila imapd: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219], rcvd=24, sent=464
  Jul 26 00:45:53 enamtila imapd: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219], rcvd=24, sent=464
  Korzystałem wcześniej z tamtego poradnika, jednakże obsługa przez klient pocztowy w żadnym z tych przypadków nie działa..
  logi zawierają jeszcze to:
  Kod:
  Jul 26 02:09:46 enamtila pop3d-ssl: couriertls: accept: error:14094412:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert bad certificate
  Jul 26 02:09:46 enamtila pop3d-ssl: couriertls: accept: error:14094412:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert bad certificate
  Jul 26 02:09:46 enamtila pop3d-ssl: couriertls: accept: error:14094412:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert bad certificate
  Jul 26 02:09:46 enamtila pop3d-ssl: couriertls: accept: error:14094412:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert bad certificate
  tylko, że nie bardzo wiem o co chodzi z tym błędem odnośnie certyfikatu..

  vorlog's Avatar

  Uwagi Moderatora dodane przez:  vorlog

    23:54, 25th Jul 2011 #91 

  Proszę zapoznać się z regulaminem i przypomnieć sobie zasady pisowni!


  Ostatnio edytowane przez vorlog ; 26.07.2011 o 05:59

 6. #5
  Avatar POL_ED
  POL_ED jest nieaktywny Zbanowany admin
  Mężczyzna
  Dystrybucja: MDV2011-32,Debian Lenny, 64studio
  Dołączył
  Jun 2005
  Skąd
  Tigerland
  Postów
  12,439
  Wątków
  236
  Siła Reputacji
  1277
  Reputacja
  18333

  Odp: [HOW-TO][UBUNTU 7.04] Postfix+Courier+Saslautdh+MySQL+Quota+Virtualni użytkownic

  Sprawdź
  Kod:
  cat /etc/postfix/main.cf
  Zobacz

  ---------- Post dodany o 02:39 ---------- Poprzedni post był napisany o 01:49 ----------

  Nie podajesz konfiguracji, to tylko wróżenie z fusów...
  Masz 83.10.217.219?
  Kod:
  # telnet 83.10.217.219
  Trying 83.10.217.219...
  telnet: connect to address 83.10.217.219: Connection refused
  telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
  #
  Kod:
  ping -c3 83.10.217.219
  PING 83.10.217.219 (83.10.217.219) 56(84) bytes of data.
  ^C
  --- 83.10.217.219 ping statistics ---
  3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1998ms
  Ostatnio edytowane przez POL_ED ; 26.07.2011 o 01:48
  Proszę o używanie przycisków reputacji
  Jak stosować vbcode


  Jabber : [jabber]pol_ed[/jabber]

 7. #6
  Dołączył
  Jul 2011
  Postów
  4
  Wątków
  0
  Siła Reputacji
  0
  Reputacja
  1

  [HOW-TO][UBUNTU 7.04] Postfix+Courier+Saslautdh+MySQL+Quota+Virtualni użytkownicy

  Pliki konfiguracyjne mam te same jak w powyższym tutorialu, dlatego ich nie zamieszczam, chyba że chodzi o jakieś inne pliki konfiguracyjne?
  Do tego nie mam nic co by blokowało połączenie (typu fail2ban czy denyhosts). Tak, to moje ip, jednakże to nie ten sam adres na którym odpalona jest usługa;>

  Usunalem istniejace pliki *.pem i wygenerowalem od nowa uzywajac
  Kod:
  mkimapdcert
  mkpop3dcert
  i teraz w logach dostaję:
  Kod:
  Jul 26 02:53:05 enamtila pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 02:53:05 enamtila pop3d-ssl: couriertls: /etc/courier/pop3d.pem: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory
  Jul 26 02:53:05 enamtila pop3d-ssl: couriertls: /etc/courier/pop3d.pem: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory
  Jul 26 02:53:05 enamtila pop3d-ssl: couriertls: /etc/courier/pop3d.pem: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory
  Jul 26 02:53:05 enamtila pop3d: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 02:53:05 enamtila pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 02:53:05 enamtila pop3d-ssl: couriertls: /etc/courier/pop3d.pem: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory
  Ostatnio edytowane przez POL_ED ; 26.07.2011 o 02:05

 8. #7
  Avatar POL_ED
  POL_ED jest nieaktywny Zbanowany admin
  Mężczyzna
  Dystrybucja: MDV2011-32,Debian Lenny, 64studio
  Dołączył
  Jun 2005
  Skąd
  Tigerland
  Postów
  12,439
  Wątków
  236
  Siła Reputacji
  1277
  Reputacja
  18333

  Odp: [HOW-TO][UBUNTU 7.04] Postfix+Courier+Saslautdh+MySQL+Quota+Virtualni użytkownic

  Masz podpowiedź
  Kod:
  pop3d-ssl: couriertls: /etc/courier/pop3d.pem: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory


  ---------- Post dodany o 03:14 ---------- Poprzedni post był napisany o 03:06 ----------

  Zobacz
  Proszę o używanie przycisków reputacji
  Jak stosować vbcode


  Jabber : [jabber]pol_ed[/jabber]

 9. #8
  Dołączył
  Jul 2011
  Postów
  4
  Wątków
  0
  Siła Reputacji
  0
  Reputacja
  1

  Odp: [HOW-TO][UBUNTU 7.04] Postfix+Courier+Saslautdh+MySQL+Quota+Virtualni użytkownic

  Skopiowałem pliki w odpowiednie miejsca by je widział lecz niestety dostaję te same błędy co wcześniej, czyli kręcę się w kółko..
  Kod:
  Jul 26 03:15:17 enamtila imapd: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila imapd: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila imapd: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila imapd: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219], rcvd=24, sent=464
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila imapd: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219], rcvd=24, sent=464
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila imapd: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219], rcvd=24, sent=464
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: LOGOUT, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:17 enamtila pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: couriertls: accept: error:14094412:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert bad certificate
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: couriertls: accept: error:14094412:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert bad certificate
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: couriertls: accept: error:14094412:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert bad certificate
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: couriertls: accept: error:14094412:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert bad certificate
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Unexpected SSL connection shutdown.
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Unexpected SSL connection shutdown.
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Unexpected SSL connection shutdown.
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Unexpected SSL connection shutdown.
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila imapd: Connection, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila pop3d-ssl: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219]
  Jul 26 03:15:18 enamtila imapd: Disconnected, ip=[::ffff:83.10.217.219], time=0
  Ostatnio edytowane przez POL_ED ; 26.07.2011 o 02:25

Informacje o wątku

Users Browsing this Thread

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych wątków
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •